Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.  

Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.  

De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.

Enkel getrouwheidskortingen kunnen cumulatief gebruikt worden met andere kortingen; al de andere kortingen zijn niet cumulatief te gebruiken tenzij anders vermeld. Indien hier misbruik van gemaakt wordt, kan Livingdesign de verkoop annuleren.

Cadeauverpakkingen

Wij stellen onze service ter beschikking om uw pakket als geschenk te verpakken. Deze service wordt beperkt tot kleine en middelgrote pakjes en items bij afhaling in de winkel. Grote items of items die verzonden worden per post worden niet ingepakt. 

Speciale verzoeken en/of extra info rond geschenken moeten steeds tijdens de bestelling doorgegeven worden via het communicatiekanaal bij afrekening 'opmerkingen'. Communicatie via mail/telefoon kan niet tijdig opgevolgd worden i.v.m. inpakken van orders. 

Ruilen en retourneren

Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven en indien het geen product is die speciaal voor u werd besteld. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten. Dit verzaakrecht geldt niet voor producten op bestelling speciaal voor de klant en/of met levertijd van meer dan 1 week!

Voor het stappenplan van 'ruilen en retourneren' verwijzen we naar: 14 DAGEN RETOURRECHT

Klachten of betwistingen 

Klachten of betwistingen dienen binnen de 5 werkdagen na levering gemeld te worden per email. In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. 

Achterstallige betalingen

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro)

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. De goederen worden pas verzonden/geleverd, na volledige betaling door de klant, minimum 1 dag op voorhand. 

De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. 

Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen en meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement Gent.

Alle prijzen op de shop zijn inclusief Belgische BTW.

Livingdesign doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal Livingdesign toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaardt of de bestelling annuleert. Als Livingdesign niet in staat is de klant binnen de 30 dagen te contacteren, zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.

Leveren en levertermijn

De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. Livingdesign is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen van de transportfirma. De producten worden geleverd volgens de aanwijzingen bij ieder product.
De goederen worden pas verzonden/geleverd, na volledige betaling door de klant, minimum 1 dag op voorhand.

Cadeaubonnen

Een cadeaubon is 1 maal geldig en kan niet terugbetaald worden. Hetzij bij een wissel of retour wordt het bedrag van de bon in uw account geplaatst als tegoed voor een andere aankoop. 

Cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden op artikelen in korting en/of acties.

Het is niet mogelijk een cadeaubon te combineren met een kortingscode.

Cadeaubonnen zijn 2 jaar geldig.

Geldigheid offertes en kortingen

Offertes zijn 1 maand geldig met uitzondering van offertes die betrekking hebben op lopende acties.
Wanneer een offerte opgemaakt wordt die betrekking heeft op een actie, zal de offerte vervallen wanneer de actie afloopt. 

Bij online bestellingen dient de betaling te gebeuren voor afloop van de actie. Indien de betaling niet voor afloop van de actie voltooid werd, kan er gevraagd worden om het resterende bedrag bij te betalen of zal de bestelling geannuleerd worden.

The perfect gift

Wanneer er een gratis geschenk gegeven wordt bij een bestelling, kan de inhoud wijzigen afhankelijk van de voorraad.